Gambia

Uw hulp is welkom

Het Blockhuys helpt als sociaal ondernemer een duurzame bijdrage te leveren aan de sociaal economische ontwikkeling van West-Afrika, te beginnen in Gambia. De afgelopen jaren ben ik diverse malen in Gambia geweest. Eerst alleen voor vakantie, later kreeg ik nauw contact met de lokale bevolking en kwam in contact met initiatieven van hulporganisaties.

Een entrepreneur voor wie ondernemen niet alleen draait om financiële winst.
Het geeft een warm gevoel als je een medemens die zoveel minder heeft dan jij kunt helpen. Inmiddels zijn we met een aantal vrijwilligers nauw betrokken bij de hulp van een compound. (een leefgemeenschap waarbinnen mensen gemeenschappelijk leven en verwante activiteiten bedrijven).
Vanuit de overtuiging dat economische zelfstandigheid, (goede scholing, werk en inkomen), leidt tot betere levensomstandigheden en een beter bestaansrecht in Gambia, steunen wij mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. Een simpele ‘business case’ uitgewerkt op een ‘A-4 tje’ is vaak de start van een mooi project.
Een deel van onze winst besteden wij aan deze initiatieven.
Onze aanpak is simpel, maar zeer doeltreffend. Minimaal twee maal per jaar gaan wij, op eigen kosten, naar Gambia om samen met de lokale bevolking de gekozen initiatieven verder uit te werken. Als wij weer vertrekken neemt onze contactpersoon ter plaatse, Kutubo Bojang, voor toeristen ‘Jimmy’ onze werkzaamheden over en hebben we frequent contact over de voortgang, ondersteund met fotomateriaal en de eventuele hindernissen. Maar natuurlijk delen we ook de successen.Het voordeel van deze aanpak is dat geld en goederen altijd 1 op 1 komt bij de projecten en de mensen die het nodig hebben.

Naast dat we privé gelden en een deel van de winst aanwenden voor projecten, voor financiële steun en voor het kopen van voedsel (met name rijst), zijn we op zoek naar donateurs.
Op dit moment steunen we meerdere families die met elkaar samenleven in een compound door ze, indien nodig, te voorzien van voedsel en voor alle kinderen willen we goed onderwijs verzorgen. Scholing is een eerste stap naar een betere toekomst. De kinderen zijn eind april van dit jaar over gegaan naar een veel betere school; de Seino Kindergarten School in Manjai-Kunda. Per jaar zijn de kosten van deze school, inclusief school uniform, boeken, schriften en zwarte schoenen, ongeveer € 150 per kind. De school waar de kinderen eerst op zaten kost € 18 per jaar. In beginsel zijn er 7 kinderen die wij de komende 15 jaar willen steunen.
Uw hulp kan bestaan uit 1 of meerdere jaren steun. Wij zorgen er voor dat deze kinderen goed onderwijs krijgen. Wij hebben contact met de schoolleiding (t.a.v. de financiële afwikkeling per semester) en onze local ‘Jimmy’ zorgt ervoor dat de jongste kinderen onder begeleiding op school en thuis komen. Indien nodig verzorgen wij ook het vervoer.

Andere projecten

Een tweede project (nog in de initiatief fase) waar we financiële steun voor kunnen gebruiken, is voor de aanschaf van een vervoermiddel. De vader en oom van enkele schoolgaande kinderen wil heel graag een stabiele boterham gaan verdienen met deze auto of bus.
Hij wil voor toeristen dagtrips verzorgen, en heeft daarvoor in beginsel een vervoermiddel voor nodig. Tevens zal er samen met hem een website gemaakt worden en verzorgen we PR in de vorm van flyers en visitekaartjes. Voor de aanschaf van de auto, de website en de commerciële ondersteuning is een kosten raming gemaakt van € 6.000.

Kutubu Bojang ofwel Jimmy op weg naar school!

Het derde project waar we ons aan verbonden hebben is het General Hospital Serrekunda. Onze hulp bestaat uit een jaarlijkse donatie en het verstrekken van hulpgoederen voor de medische staf. Dit ziekenhuis wordt ook ondersteund door stichting SKB4GAMBIA.

Artsen en verpleegkundigen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) hebben deze stichting opgericht. Doel is om op vrijwillige basis te opereren en het geven van training door SKB-medewerkers. Daarnaast is er behoefte aan voorlichting op het gebied van onder andere hygiëne en het geven van onderwijs.

In overleg met de stichting SKB4GAMBIA en de directie van het ziekenhuis werken we nauw samen om onze hulp effectief in te zetten.

De toekomst

Zoals al aangegeven willen wij mensen steunen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. Echter van mensen die letterlijk met niets worden geboren, niet de mogelijkheid voor scholing hebben gekregen en nooit uitzicht op een beter leven hebben gehad mag je niet verwachten dat het ondernemerschap er plotseling vanaf druipt. Maar een Gambiaan heeft altijd positieve zin en hoopt altijd op een beter leven, dus daar ligt de verbinding. Vertrouwen geven, ondersteunen en begeleiden naar een zelfstandig bestaan dat zijn belangrijke doelen voor de komende periode.
Echter, daar waar we in het verleden met eigen financiële  middelen konden volstaan voor kleine lokale ondersteuningen, moeten we nu een beroep doen op u. De projecten worden qua geld te groot, zijn meerjarig en we hebben ons als doel gesteld om ieder jaar nieuwe initiatieven op te starten.
Tevens denken we na, omdat onze hulp steeds meer structuur krijgt, om een stichting op te richten. ‘Stichting Het Gambiaans Blockhuys’ is een eerste idee voor een naam.
Als u enthousiast bent geworden over onze aanpak en de wijze waarop wij hulp bieden, dan kunt u ons op verschillende manieren ondersteunen. Dat kan door een eenmalige gift, donateurschap of een legaat. In overleg kunnen wij uw hulp specifiek voor een bepaald doel inzetten, kunt u de voortgang van het project altijd volgen of zelfs een bezoek brengen.

Eenmalige bijdrage
Een eenmalige bijdrage kunt u doen op rekening IBAN: NL94 SNS B092 338 4243 onder vermelding van ‘steun Het Gambiaans Blockhuys’.
Wordt donateur
Donateurs zijn erg belangrijk voor ons, omdat we dan kunnen rekenen op structurele bijdragen. Wilt u donateur worden? Vul dan onderstaand reactie formulier in.
Legaat
Ook kunt u gebruik maken van de optie om ons te steunen door middel van een legaat. Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan de (nog op te richten) stichting Het Gambiaans Blockhuys. Voor het opstellen of wijzigen van uw testament heeft u altijd een notaris nodig.

Share This