Curriculum vitae

Curriculum vitae uitgebreid

Curriculum vitae uitgebreid

Naam: Horstink
Voornamen: Erik Frans Sylvester
Roepnaam: Erik
Adres: Lekbandijk 61
Woonplaats: Ravenswaaij
Geboortedatum: 17 juli 1969
Geboorteplaats: Tiel
E-mail: ehorstink@live.nl
Telefoon:  06 114 025 42

 

Wie is Erik­

 • in de eerste plaats ben ik een warm en open mens die ‘het leven leeft’,
 • een inspirerende, creatieve no-nonsens sparringpartner met een hands-on mentaliteit,
 • een financieel specialist met de boekhouding op orde,
 • een bruggenbouwer, een verbinder en teamplayer,
 • integer en sociaal betrokken,
 • met drive, passie en een gezonde wil om samen met het team te winnen,
 • analytisch sterk, een snelle denker, resultaat en doelgericht,
 • een beetje ongeduldig, het gaat nooit snel genoeg.

Hobby’s

 • Verre reizen bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika, Namibië en Botswana,
 • Wijnliefhebber,
 • Musical en theaterbezoek,
 • Cabrio tochten,
 • Actieve sport zoals voetbal en tennis en natuurlijk simpelweg er naar kijken.

Ervaring

 • een breed georiënteerde financial met de boekhouding op orde,
 • in herstructureren, zowel organisatorisch als ook financieel, van bedrijfsonderdelen met oog voor mens en onderneming,
 • als een verbinder en hoe creëer je winnende teams,
 • als interim manager in verander trajecten zowel binnen Financiën als ook daarbuiten,
 • in het ontwikkelen van een dashboard met behulp van KPI’s en een strakke Planning & Control cyclus,
 • met programma’s zoals: IFRS, Lean Six Sigma, Risk- en Werkkapitaal management,
 • ERP: SAP, BAAN, Maximo, People Soft, Exact en Navision,
 • affiniteit met Vastgoed, Retail en Zorg gerelateerde projecten en opdrachtgevers,
 • met projecten bedrijven en Service en Onderhoud aspecten, in diverse disciplines van de bouw gewerkt, zoals Utiliteits- en woningbouw, Infratechniek en materieel verhuur,
 • met financieringsvraagstukken vanuit projectontwikkeling en haalbaarheidsstudies.
 • Verbonden aan het Centrum voor jonge ondernemers, CVJO, als partner om business cases uit te werken en bijvoorbeeld financiering haalbaar te maken.

Opleiding

 • 2016: Lean Six Sigma Black Belt (nog niet afgerond),
 • 2016: Scrum master (PSM1),
 • PE 2016: Effectief Leiderschap voor financieel managers, IFRS Essentials & IFRS Advanced, Top 10 fiscale highlights voor de ZZP’er,
 • 2005: ‘The BAM Manager’, interne Bedrijfsmanagement opleiding (2 weken) voor jonge schoolverlaters met toekomst perspectief,
 • 2002 – 2003: Mini MBA program Business School Nederland. Inhoud programma: Operations Management, HRM, Marketing, Informatie Management, Financieel Management, Strategisch Management, Verandermanagement, Internationaal Management (avondstudie),
 • 1995 – 1997: Controlleropleiding aan Universiteit van Heerlen (avondstudie),
 • 1989 – 1994: HEAO-BE, met extra specialisatie Belasting en Ondernemingsrecht, (avondstudie).

Werkervaring

 • Juli 2015 – heden: interim werkzaamheden als zelfstandig interim manager, bedrijfsnaam: ‘Het Blockhuys’ Financieel Interim Management.
 • Sept 2014 – mei 2015: Directeur Finance Imtech Nederland bv.
 • Jan 2012 – sept 2014: Directeur Finance & Control BAM Infratechniek bv.
 • Jan 2011 – dec 2011: Directeur Financiën BAM Woningbouw bv, ad interim.
 • Jan 2005 – jan 2011: Directeur Financiën BAM Utiliteitsbouw bv.
 • Dec 2003 – jan 2005: Controller BAM Materieel bv.
 • Jun 1999 – dec 2003: Controller hoofdkantoor BAM Utiliteitsbouw bv.
 • Feb 1998 – jun 1999: Finance Manager Packard Bell Nec Europe B.V.
 • Mrt 1990 – 1998: Lelie Beheer B.V., holdingmaatschappij van de Lelie wasserijen te Tiel
  functie: diverse financieel-administratieve functies; vanaf 1995 Controller en certificaathouder na een management buy-out van de DGA.

 

Interimperiode september 2015 t/m september 2016 bij NS:

Als manager Financial Control a.i. verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling FC en gestalte gegeven aan het ‘TOP Finance Programma’ van de NS. De manager FC is verantwoordelijk voor de periodieke rapportage aan de Holding, heeft nauw contact met de decentrale bedrijven en werkt samen met de afdelingen Record 2 Report en Project control.

Puntsgewijs bevatte het TOP Finance programma de volgende aspecten:

 • Splitsen en opnieuw inrichten van de financiële kolom naar financial en business control.
 • Taken en verantwoordelijkheden definiëren van medewerkers en afspraken maken over hun resultaatsgebieden, deadlines en hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Verbinden van beide werkgebieden en de operatie buiten in relatie tot cijfers en KPI’s.
 • Dagelijkse aanpak gericht op verbeteren waarbij het belang van de mens en het belang van de organisatie een continue balans zoeken was.

 

Taken en verantwoordelijkheden van de functie bij BAM Infratechniek:

De structuur van het bedrijf

De organisatie structuur van veel BAM-bedrijven had in die tijd een decentrale inrichting, lees ondernemerschap met lokale verankering, met centraal een beperkt aantal stafafdelingen die zoveel mogelijk standaardisatie en uniformiteit nastreven.

Het bedrijf Infratechniek was een samenvoeging van diverse Infra bedrijven, periode 2010 t/m 2013, die in 2014 als één bedrijf in de markt moest opereren. Denk hierbij aan Telecom, Mobiliteit, Industrie en Distributie activiteiten met ongeveer 500 miljoen omzet. Deze omzet wordt gegenereerd uit zowel projecten als beheer en onderhoud contracten.

Taken, verantwoordelijkheden en verandertrajecten

 • Leiding geven aan zowel een decentrale financiële organisatie, (60 FTE), alsmede een centrale stafafdeling F&C (3 FTE).
 • Verantwoordelijk voor de vierwekelijkse- en kwartaal rapportage, ten behoeve van interne informatie voorziening, voor RvB en accountant.
 • Opzetten van ´strakke´ rapportagelijnen met harde deadlines en meetbare KPI´s.
 • Inhoud geven aan informatiebehoefte met behulp van uniforme rapportagetools, een dashboard, een BSC, de uniforme projectrapportage, een model voor de rolling forecast voor liquiditeit en de P&L, etc.
 • Sturing geven aan de afdeling Proces Informatie Management, heel kort gezegd brengen we daar het proces buiten, de IT en de informatie behoefte ten behoeve van internal control bij elkaar. Dit resulteert in een Bam Management Systeem en draagt bij aan ´de zo doen wij dat´ cultuur.
 • Opzet van een ‘soft controls’ pakket met als doel om de echte cultuurverandering in het bedrijf gestalte te geven.

In 2014 bestond dit bedrijf uit 9 verschillende onderdelen, met verschillende tenaamstellingen, verschillende bedrijfskleuren, geen platform voor gemeenschappelijkheid, geen centrale staforganisatie, helemaal niets. Het bedrijf had op het eerste oog geen last van de crisis en dalende omzet, of prijsdruk in de markt. De noodzaak van herstructureren, uniformeren of anderszins het business model te veranderen was er niet.

Inmiddels weten we, met de huidige kennis, beter. De afgelopen jaren heeft in het teken gestaan van herstructureren, kostenreductie, operational excellence in ´de geul´, een strakke en heldere besturing waarbij taken en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd.

Mijn rol hierin was, in bullets, als volgt weer te geven:

 • Vanuit het vakgebied financiën alle inzichten verschaffen die nodig zijn. Wat is de kostprijs, hoe worden uren geschreven, wat zijn de directe en de indirecte bedrijfsgebonden kosten, hoe worden calculaties gemaakt, wat is de flexibele schil versus eigen mensen, waar is de cash. Koppeling maken met de kostprijs en de contractuele waarde, ofwel wat is je billability. Waar verdienen we het en waar laten we het liggen. Kengetallen overzichten genereren en gericht meetbare verbetertrajecten uitzetten.
 • Vereenvoudiging en centralisatie van diverse administratieve processen geïnitieerd en afgerond. Daarbij rekening houdend met de visie van Koninklijke BAM Groep en derhalve altijd de verbinding gezocht.
 • Sparringpartner in het directieteam over de te bepalen koers, visie en welke strategische beslissingen er genomen moeten worden. Altijd proactief met een open mind, met uitvoerende teams uit de verschillende functiegroepen, uit de verschillende bedrijven, gericht op verandering en verbetering.

Belangrijk hierin is bruggen bouwen, zoeken naar best practises binnen het concern BAM en boven de disciplines uit stijgen, met visie en ondernemerschap gestalte geven aan deze uitdaging. Dicht op de projecten en de werken die we buiten uitvoeren, goede communicatie met projectverantwoordelijken en uitvoering. Strak sturend op cash en werkkapitaal, van contractvorming tot en met beheer en onderhoud. Mijn jarenlange ervaring binnen de verschillende disciplines van bouwen en het netwerk binnen BAM zijn hierin zeer waardevol. Reorganisatie uitgevoerd met behulp van sociaal plan, inclusief periodieke rapportage over voortgang en de euro’s.

 

 • Sturende rol in de afbouw van 9 naar 5 product markt combinaties ofwel BU.
 • Werkkapitaal management programma intern uitgerold, gericht op verkorten van de doorlooptijd ‘van produceren naar factureren’ maar ook met opdrachtgevers en leveranciers die kant van de cash flow uitgewerkt en substantieel verbeterd.
 • Mijn profiel is een ‘motiverende beslisser’ die in de basis de structuur op orde wil hebben. Van daaruit verder wil en kan bouwen en mensen meenemen op de reis van de verandering. Ik ben niet van de pagina dikke analyses en beschrijvingen, ik ben van het ene A4-tje. Een herkenbaar document voor de directie kamer maar ook voor de uitvoering, ‘de geul’. Deze stijl van werken past mij heel goed en mijn ervaring is dat dit werkt. Op de zeepkist en mensen meenemen, eerlijk zijn en geen beloftes doen die je niet waar kan maken.

Overige werkzaamheden BAM periode
Docent aan de ‘BAM’ school voor toekomstige projectleiders, kostenbewakers en jonge financiële schoolverlaters.

Nam deel aan een aantal (internationale) werkgroepen binnen BAM dat zich buigt over thema’s die het gehele concern raken. Denk hierbij aan drafts in het kader van IFRS, het thema Riskmanagement en Operational Excellence vertalen naar de strategische doelstellingen en Werkkapitaal management.

Taken en verantwoordelijkheden van de functie bij BAM Utiliteitsbouw:

 • Op het moment dat ik aan mijn uitdaging als directeur begon had het bedrijf een omvang van ongeveer 1 miljard, regionale aanwezigheid met 11 locties.
 • Leiding gegeven aan de centrale stafafdeling F&A (15 FTE), waarin opgenomen een Shared Service Center salarisverwerking ten behoeve van de gehele werkmaatschappij. Tevens leiding gegeven aan een groep van 11 regiocontrollers (niveau RA/RC) verdeeld over Nederland en het decentrale financiële apparaat.
 • Verantwoordelijk voor de interne- en externe rapportage van de kwartaal- en jaarcijfers, projectrapportage, budgetanalyse en forecasts. (liquiditeit, werkkapitaal, meerjaren begroting)
  Interne rapportage aan de directie van de werkmaatschappij en de Raad van Bestuur van Koninklijke BAM Groep. Externe rapportage ten behoeve van accountant en andere belanghebbenden.
  Als lid van het directieteam naast de portefeuille Finance ook een taak in ‘ondernemerschap’ en het uitzetten van de koers voor de komende jaren.
  Sparrend vermogen hebben, kritisch opbouwend en het ‘doen’.

 

Afgeronde projecten:

 • Splitsen van de financiële kolom naar FC en BC bij NS.
 • In mijn periode bij Imtech samen met de project uitvoering, (de productie buiten), heel hard gewerkt aan de levensvatbaarheid van het bedrijf, door af te dalen naar de werkvloer en vanuit de business te acteren, alsmede aan de opzet van de financiële rapportage en (soft) controls, de inrichting van het Shared Service Center.
 • Na de samenvoeging van BAM, Nelissen van Egteren en HBG heb ik als controller meegewerkt aan de opzet van het nieuwe materieelbedrijf, thans gevestigd in Lelystad. Reorganiseren, standaardisatie van zowel de processen alsook het geautomatiseerde systeem, inrichting BU’s, verhuizen en mensen meenemen op deze reis waren mijn verantwoordelijkheden.
  Verbinding zoeken, doelgericht verbeteren en koershouden zijn aspecten die ik in dit traject heb ingezet om het project met succes af te ronden.
 • Overgang naar IFRS, Financial Accounting en vraagstukken op het gebied van externe verslaggeving.
 • De introductie van de Balanced Score Card, en de uniforme projectrapportage.
 • Opzetten van een ‘kweekvijver’ voor jonge financiële potentials, waarin opgenomen een samenwerkingsverband met onze buitenlandse (BAM) dochters.
 • Uniformiteit en standaardisatie in administratieve processen en internal control, inclusief een digitale scholingstool, digitale werkinstructies en rapportage.
 • Corporate governance vanuit het perspectief van risk management, audit, ethiek, de mens en zijn gedrag.
 • Invulling gegeven aan de term ‘Strak financieel management’ in de vorm van een Uniforme Projectrapportage, een Checklist voor onderaanneming en leverancierselectie, Cash is King en Werkkapitaal en de opzet van een internal control selfassesment tool.
 • Opzet van de afdeling Financial Engineering, welke als doel had om financieringsvraagstukken die in de projectontwikkelingsactiviteiten speelden op te lossen. Alsmede belast met het haalbaar maken van vastgoed projecten met behulp van banken en overige vermogensverschaffers.
Share This