Het ontstaan van het Blockhuys

Het Blockhuys te Ravenswaaij heeft een historie dat ver in de tijd terug gaat. Gedurende de 13e en 14e eeuw probeerden de hertogen van Gelre hun hertogdom steeds verder uit te breiden met gebieden in de Betuwe. De heerlijkheden van Buren en Culemborg bleven gedurende de 14e en het eerste deel van de 15e eeuw grotendeels zelfstandig.

Echter al in 1414 is er in de hertogelijke administratie sprake van een ‘blockhuys’, een soort kasteel in Ravenswade. Waarschijnlijk werd het kasteel in 1414 gebouwd door hertog Reinoud IV van Gelre, als steunpunt in de strijd tegen Holland en het Sticht. In 1502 wordt Ravenswaaij niet langer Ravenswade genoemd. Tijdens de belegering in 1506 werd het kasteel zwaar beschadigd door vuurgeschut.

In 1523 werd het kasteel definitief gesloopt en werden de vrijkomende stenen gebruikt voor de bouw van de stadsmuur van Tiel. De stad waar ik geboren ben.

Tiel rond 15e eeuw

Sloop van het kasteel

De naam Blockhuys bleef na de sloop van het kasteel in gebruik voor een stenen kamer. In 1573 werd er vanuit deze stenen kamer gevochten tussen de soldaten van de Spaanse koning en Willem van Oranje.

In 1654 werd dit gebouw gesloopt en vervangen door de boerderij op nummer 57, eveneens met de naam Blockhuys. Mogelijk was de stenen kamer oorspronkelijk een onderdeel of bijgebouw van het kasteelcomplex.

Maar dan in het jaar 2010, tijdens de nieuwbouw aan de Lekbandijk ter hoogte van nummer 61, geeft de natuur het geheim van het bestaan van ‘het Blockhuys’ voor onze generatie opnieuw prijs.

Een deel van de kasteelmuur resten worden blootgelegd en drie archeologen brengen de resten in kaart. Het muurwerk is volledig opgetrokken in een egaal helderrode baksteen van 29x14x6 cm groot.

Willem van Oranje

Fundament

Helaas zijn er geen afbeeldingen van het kasteel beschikbaar, maar volgens de archeologen moet het kasteel de vorm hebben gehad vergelijkbaar van vorm en grootte als het kasteel van Hattem dat tussen 1404 en 1420 werd gebouwd, mogelijk door dezelfde bouwheer.

Bijna 600 jaar lang en nog heeft het fundament van het kasteel zich staande weten te houden, heeft het de invloeden van de tijd weerstaan. Ik denk dat dit fundament een prachtige verwijzing is naar mijn bedrijf en zal de toekomst uitwijzen hoe robuust en solide dit Blockhuys de tand des tijds heeft weten te weerstaan.

Kasteel van Hattem anno 2017

Share This